Publikacje o chadecji

Koncepcja demokracji na progu XXI wieku, prof. Rocco Buttiglione
Wykład wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 14 stycznia 2005 r.

Prymat sumienia w polityce, prof. Rocco Buttiglione
Wykład wygłoszony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez prof. Rocco Buttiglione w dniu 12 stycznia 2005 r.

Rady dla polityków, Luigi Sturzo
Trzydzieści rad, którymi powinien kierować się każdy polityk.

Personalizm ekonomiczny, Gregory M. A. Gronbacher
Esej opisujący historyczne, filozoficzne i praktyczne aspekty nowej dziedziny naukowej - personalizmu ekonomicznego. Obejmuje ona poznanie teorii ekonomicznej, historii i metodologii, a także praktyki rynkowej w kontekście wiary chrześcijańskiej, a zwłaszcza obecnego w niej uznania godności osoby ludzkiej i płynącej stąd troski o sprawiedliwość.

Makiawelizm, jak rozpoznać zagrożenie, zdemaskować i przeciwdziałać