Dariusz Ciszewski odpowiada na 10 trudnych pytań

1) Jakie powinny być podatki? Proszę podać progi podatkowe jakie chcieliby państwo wprowadzić.

Podatek PIT (oraz wszelkie pochodne tj. ZUS, składka zdrowotna i inne obciążenia) powinien zostać zastąpiony jednym podatkiem – podatkiem od wynagrodzenia, w wysokości 20%. Podatek ten byłby jedynym obciążeniem wynikającym z zatrudnienia pracowników. Podatek VAT – bez zmian w stawkach dolnych a górna na maksymalnym poziomie 16% ze względu na konkurencyjność. Podatek dochodowy CIT w wysokości 16%.

2) Co z Senatem? Zlikwidować go czy nie?

Senat jest tradycją Rzeczypospolitej sięgającą XVI wieku. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem likwidacji Senatu. Senat powinien mieć rozszerzony zakres uprawnień. W Senacie powinni zasiadać:

* 32 senatorów z 16 województw po 2 senatorów, wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych,
* 16 senatorów wchodzących z klucza wojewódzkiego tj. Marszałkowie Województw,
* byli Prezydencji Rzeczpospolitej Polski wybierani w wyborach bezpośrednich.

3) Czy należy prywatyzować TVP?

Nie. TVP powinna pozostać publiczną telewizją z określoną misją. Każdy kto ogląda i porównuje ze sobą różne stacje telewizyjne widzi, że niektóre rodzaje programów i gatunków telewizyjnych można obejrzeć tylko w telewizji publicznej. Po prywatyzacji programy te z pewnością znikną z ramówki i już nigdy w żadnej innej stacji się nie pojawią.

4) Via Baltica - czy należy budować tą trasę? Jeżeli tak to którędy ma przebiegać, przez Białystok czy przez Łomżę?

Via Baltica jako „korytarz transeuropejski” w zakres którego wchodzić powinna nie tylko droga ale i szybka kolej oraz sieć lotnisk regionalnych - musi przebiegać przez Białystok – stolicę województwa. Dodatkowym argumentem przemawiającym za Białymstokiem jest jego centralne położenie na komunikacyjnej mapie regionu – stąd wychodzą ważne połączenia krajowe i międzynarodowe.

5) Proszę wskazać jedną konkretną dziedzinę, na którą powinien postawić Białystok, aby móc się rozwijać.

Produkcja w nowych technologiach o neutralnym oddziaływaniu na środowisko, tj. informatyka (hardware) , automatyka, nanotechnologie, itp. Jestem zwolennikiem utworzenia strefy parku technologicznego na obszarze Krywlan, przy znacznej pomocy administracji samorządowej. Nowoczesna produkcja daje największą wartość dodaną - PKB (produkt krajowy brutto) co spowoduje zmniejszenie dystansu naszego województwa do bardziej rozwiniętych regionów.

6) Służba zdrowia - czy pacjenci powinni z własnej kieszeni dopłacać do leczenia?

Służba zdrowia musi być bezpłatna w zakresie ustalonego „Koszyka świadczeń zdrowotnych”, uwzględniając w szczególny sposób osoby przewlekle chore jak i dotknięte chorobami nowotworowymi. System opieki zdrowotnej powinien jednak umożliwić leczenie - za dodatkową odpłatnością – osób, które chcą mieć dostęp do usług o wyższym standardzie.

7) Aborcja - za czy przeciw?

Jestem jej zdecydowanie przeciwny. Człowiekowi należy umożliwić godne i bezpieczne życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Człowiek ma szczególną wartość osoby ludzkiej i to człowiek jest najistotniejszy. Każdemu działaniu naruszającemu godność lub istnienie osoby ludzkiej należy się przeciwstawić.

8) Kara śmierci - należy ją przywrócić czy też nie?

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem kary śmierci. Człowiek ma to do siebie, że potrafi się zmieniać – bardzo dobrze, jak się zmienia na lepsze. Należy każdemu dać szansę zadośćuczynienia oraz wyciągnięcia wniosków z własnej zbrodni. Takich ludzi należy skutecznie izolować (rozwój cywilizacyjny pozwala na zastosowanie odpowiednich środków), ale nie zabijać.

9) Czy Polska powinna angażować się w demokratyczne przemiany na Białorusi i Ukrainie? Czy interwencje w sprawie Związku Polaków na Białorusi były potrzebne?

Tak, lecz wykazując roztropność i mądrość w podejmowaniu określonych działań. Wolność człowieka (jego wolna wola) powinna być najwyższą wartością we spółczesnym świecie i należy o tą wartość w szczególny sposób dbać. Jako Polacy, doświadczeni parokrotnie w dziejach utratą wolności, tym bardziej powinniśmy pomagać narodom bratnim w odzyskaniu wolności. Jednym z ważnych zadań Senatu jest troska o Polonię. Interwencja w sprawie ZPB była konieczna

10) Czy studia dzienne na państwowych uczelniach powinny być płatne?

Studia na uczelniach państwowych powinny być bezpłatne. Kształcenie młodzieży należy uznać za jeden z ważniejszych priorytetów rozwoju kraju. Nie można dopuścić do tego, aby ze względów ekonomicznych, zdolni młodzi ludzie nie mieli dostępu do zdobywania wiedzy na poziomie wyższym.