Dariusz Ciszewski urodził się 12 czerwca 1964 r. w Augustowie. Wykształcenie wyższe - magister zarządzania i marketingu posiada również dyplom z politologii i nauk społecznych. Studia ukończył w Białymstoku.

W życiu społeczno-politycznym uczestniczy od 1988 roku. W latach 1988/93 społecznie zaangażowany w budowę i rozwój NSZZ „Solidarność”. Od roku 1993 do 1998 - przewodniczącego Zarządu Regionu "Pojezierze" NSZZ "Solidarność" oraz członek Krajowej Komisji i delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność”.

W latach 1998-2002 wicemarszałek Województwa Podlaskiego odpowiedzialny za rozwój gospodarczy, integrację europejską, opracowanie Strategii Rozwoju Województwa i pozyskiwanie środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej. W tych latach również Radny Województwa Podlaskiego. W latach 1998 - 2002 członek Rady Krajowej Ruchu Społecznego. Przez okres dwóch lat członek Naczelnej Rady Zatrudnienia oddelegowany przez Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej.

Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia "Integracja Europy", które jest założycielem Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, był także prezesem "Jagiellonii Białystok" oraz Augustowskiego Klubu Sportowego "Sparta" z którego wywodzą się wybitni sportowcy, między innymi dwaj medaliści olimpijscy w kajakarstwie. Dariusz Ciszewski był wielokrotnym medalistą Polski w skokach na nartach wodnych oraz rekordzistą Polski juniorów w 1983 r.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe umożliwiło Dariuszowi Ciszewskiemu uzyskanie wysokich kwalifikacji w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej i poruszaniu się w strukturach Komisji Europejskiej. W latach 2000 – 2002 wielokrotnie uczestniczył w Brukseli w negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących Programu PHARE jako negocjator strony polskiej reprezentując województwo podlaskie. Efektem tych negocjacji było pozyskanie na rozwój województwa podlaskiego ponad 400 mln złotych.
W latach 1998/99 - przewodniczący Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Od roku 2004 do 2005 - wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu.
Jako pracownik Politechniki Białostockiej w latach 2003-2005 organizował Centrum Innowacji i Transferu Technologii na rzecz rozwoju MŚP. Kojarzenie partnerów biznesowych z Politechniką Białostocką w celu prowadzenia badań naukowych nad wdrażaniem nowych technologii. Opracowanie opinii o innowacyjności dla przedsiębiorstw. Organizowanie konferencji i szkoleń z zakresu IT.
W latach 2003-2006 współwłaściciel Centrum Doradztwa Biznesowego w Białymstoku - Doradztwo w zakresie zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Opracowanie biznes planów, studiów wykonalności i składanie wniosków o dotację dla samorządów terytorialnych, instytucji publicznych i przedsiębiorców z funduszy strukturalnych. Wdrażanie systemów zarządzania jakością (ISO) oraz opracowanie wniosków aplikacyjnych i nadzór nad wdrażaniem Zintegrowanych Systemów Informatycznych.

Obecnie jest prezesem Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku. Moje sukcesy w biznesie:
1. Człowiek Sukcesu 2008 (iniciatywa dziennika regionalnego - Kurier Poranny)
2. Certyfikat - Człowiek Sukcesu 2008

Wspólnie z żoną Lucyną i synem Karolem mieszkają w Białymstoku - Zaścianki.